WideBridge 

פיילוט תקשורת פנים - ק.7

על מנת להקל על הצוותים המטפלים לקיים תקשורת תקינה במסגרת הטיפול במחלקות המתפרצות - החלנו בפיילוט בשיתוף חברת אלביט. במחלקת מחלות מתפרצות בקומה 7 הוקנה עמדה של מכשירי קשר. עליהם מותקנת אפליקצית  WideBridge לתקשורת פנים המאפשרת תקשורת באמצעות לחצן PTT, קיום שיחות וידאו, שליחת תמונות והכל באמצעות פלטפורמה מאובטחת. לפניכם מידע והסבר אודות האפליקציה והשימוש בה.

בהצלחה רבה!

יעקב ז'יטומירסקי 

מרכז תחום דיגיטליזציה 

yakovzhi@hadassah.org.il

לשאלות, הדרכה, ופרטים נוספים

חוברת הדרכה לשימוש באפליקציית WideBridge

עמדת הקשר במחלקת ט.נ קורונה קומה 7