logo digital.png

"הבכי בריא לתינוק, זה מפתח לו את הריאות"(?)

"תניקי כל 3 שעות" (?) "תניקי 10 דקות מכל צד"(?)

"לא מעירים תינוק ישן"(?)

בואו להתנסות ולבדוק את הידע שלכם בהנקה –השתתפו בחידון קצר ושתפו את שאר חברי הצוות!

תשובות לחידון יפורסמו במסגרת אירועי שבוע ההנקה