יום ד׳, 11 בספט׳ | אודיטוריום הדסה

GCP - כללים קליניים נאותים לביצוע מחקרים רפואיים בבני אדם

GCP – Good Clinical Practice הינו סטנדרט בינלאומי, אתי ומדעי, אשר על פיו ניסויים קליניים מתוכננים, מיושמים, מתועדים ומדווחים לרשויות הבריאות. לצורך קבלת אישור מועדת הלסינקי לביצוע מחקר, חובה על החוקר הראשי וחוקרי המשנה להיות בעלי תעודה המעידה שעברו קורס GCP.
Registration is Closed
GCP - כללים קליניים נאותים לביצוע מחקרים רפואיים בבני אדם

זמנים ומיקום

11 בספט׳ 2019, 8:00 – 16:30
אודיטוריום הדסה, שכונת, Jerusalem, Israel

פרטים נוספים

מטרת הקורס: הקניית ידע מקצועי וכלים להכרת תחום המחקרים הקליניים

על מנת להכין את המשתתפים בקורס להיות שותפים לביצוע מחקרים קליניים.

העלות: 500 ₪ אשר ישולמו עד לתאריך 2.9.2019

חובה: נוכחות בכל ההרצאות ומעבר בחינה

תעודה: לעומדים בדרישות תינתן תעודת השתתפות מחברת GCP ניסויים קליניים בע"מ.

חומר מודפס יחולק למשתתפים.

לטפסים להסדרת התשלום לחצו כאן

Registration is Closed

!שתפו