קורס טיפול במצבי אובדן ושכול סביב הריון ולידה

הכשרת צוותים להתמודדות עם סוגי האובדנים השונים סביב הריון ולידה תוך התייחסות להיבטים נפשיים, תרבותיים ואתיים לשם מתן טיפול תומך איכותי במשפחה

קורס טיפול במצבי אובדן ושכול סביב הריון ולידה