מצויינות, מובילות, חדשנות וחמלה עם אחיות הדסה עין כרם

יום פתוח לסטודנטיות מכון טל

מצויינות, מובילות, חדשנות וחמלה עם אחיות הדסה עין כרם