חידושים בניהול הטיפול התרופתי

בעקבות ההצלחה של הקורס הראשון - אנו שמחים לפתוח את מועד 2019 לקורס המבוקש

חידושים בניהול הטיפול התרופתי