התפתחות הרפואה הדחופה בישראל

נדון בשיתוף הפעולה בין רופאי הרפואה הדחופה בישראל ובאוסטרליה
בהשתתפות בכירי מערכת הבריאות
ונציגי המחלקות לרפואה דחופה והנהלות בתי החולים בישראל

התפתחות הרפואה הדחופה בישראל