"מתירים את הקשר"

יום עיון בנושא:
לשון קשורה, תת תפקודיות
וניהול השיקום בעקבות התרת הלשון

"מתירים את הקשר"